சூரிய கிரகணம்

31.1.2018 புதன் மாலை 5.18 இக்கு ஆரம்பித்து இரவு 8.41 மணிக்கு முடிவடைகிறது. அது சமயம் திருக்கோவில் மதியம் 12.0031.1.2018 புதன் மாலை 5.18 இக்கு ஆரம்பித்து இரவு 8.41 மணிக்கு முடிவடைகிறது. அது சமயம் திருக்கோவில் மதியம் 12.00 மணிக்கு நடை சாத்தப்படும். பக்தர்கள் காலை 6 மணி முதல் மதியம் 12.00 மணி வரை சுவாமி தரிசனம் செய்து கொள்ளலாம் . மாலை பவுர்ணமி பூஜை ரத்து செய்யப்படுகிறது. மணிக்கு நடை சாத்தப்படும். பக்தர்கள் காலை 6 மணி முதல் மதியம் 12.00 மணி வரை சுவாமி தரிசனம் செய்து கொள்ளலாம் . மாலை பவுர்ணமி பூஜை ரத்து செய்யப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.