மகா சிவராத்திரி விழா காடையூர் காடையீஸ்வர் ஆலயம்

நமது கோவிலில் நடைபெறும் மகா சிவராத்திரி யாகம் .
4 கால பூஜை விவரம். 4.3.19 திங்கள் இரவு 7 ,10,1,3 மணியளவில் நடைபெறும்.அனைவரும் கலந்து கொண்டு ஈசன் அருள் பெற அழைக்கிறோம்.